Majan vuokraus

Aika: 17.-18.9.2022
Paikka: Niiralanniemenmaja