Majan vuokraus

Aika: 10.-13.8.2022
Paikka: Niiralanniemenmaja