Majan vuokraus

Aika: 15.-21.8.2022
Paikka: Niiralanniemenmaja